آب بندی نمای ساختمان (اجرای نانو جهت آب گریزی نما)

آب بندی نمای ساختمان از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و در مناطق بارانی حائز اهمیت است.

آب بندی نما به جز اینکه نمای ساختمان را در مقابل رطوبت و باران عایق میکند، مزیتهای دیگری از قبیل ایمن شدن در مقابل آلودگی، عدم نشت رطوبت به درون ساختمان و همچنین جلوگیری از شوره زدن نما را شامل میشود. این روش بوسیله ی ابزار و مواد خاص انجام میگردد.

البته آب بندی نما بنا به تفاوت میان نماها به روش های متفاوتی انجام میشود که شرکت پایدارنما شهر افتخار انجام این کار را در پروژه های بزرگ با نماهای مختلف بصورت حرفه ای و تخصصی داراست.