اجرای عایق لوله ها

شرکت پایدارنما شهر با استفاده از بهترین ابزارها برای عایق لوله توانایی انجام پروژه های بزرگ را دارد.

برای عایق لوله ها عایقی با جنس مناسب نیاز است تا در درجات بالا حتی تا 600 سانتیگراد مقاوم باشد.

همچنین افراد مجرب و متخصص ما در ارتفاع با استفاده از تکنیک راپل و کار با طناب بدون نیاز به داربست به این مهم دست یافته تا عایق بندی لوله ها ی عمودی و افقی در ارتفاع را به انجام برساند.