رنگ آمیزی صنعتی (مخازن-دیواره کشتی ها-سازه های فلزی)

شرکت پایدار نما شهر با بهره گیری از تکنسین های زبده و ابزار بسیار حرفه ای و با فناوری نوین آماده ارائه ی خدمات رنگ آمیزی صنعتی میباشد.

این روش متداول ترین روش برای سازه های فلزی و دیواره کشتی ها و حفاظت از مخازن در برابر خورنده های زیست محیطی میباشد.

این کار بوسیله ی رنگهای زینک فسفات ، زینک ریچ و… برای رنگ آمیزی سازه های صنعتی و تأسیسات صنعتی و سکوهای نفتی و پالایشگاهی قابل اجراست.