شستشوی نمای کامپوزیت

نمای کامپوزیت جایگاه ویژه ای در نمای ساختمان های اداری پیدا کرده که نیاز مبرمی به نظافت برای حفظ زیبایی دارند.

تکنیک راپل و کار در ارتفاع با طناب بدون نیاز به سازه های داربست این امکان را فراهم آورده تا نماهای کامپوزیتی زیبایی خود را حفظ کنند.

شستشوی کامپوزیت بسیار کار حساسی است تا بدون آسیب رساندن به سطح کامپوزیت نمای تمیز و زیبا بدست آید.

پایدارنما شهر با کادر آموزش دیده، همچنین برخورداری از ابزار مناسب و با دقت و ریزبینی در امر پاکسازی این مهم را به انجام میرساند تا نمای کامپوزیت با حفظ شفافیت اولیه خود بدون هیچ آسیبی و عاری از هر لکه ای با استفاده از مواد نانو و دستمالهای نانوفیبر به شکل زیبایی نمایان شود.