شستشوی نما با ابر و طی

این روش در بیشتر موارد مخصوصا نماهایی با سطوح صیقل و درخشان میباشد.

بطور مثال در نماهای شیشه یا فریم و کامپوزیت و… کاربرد دارد.

کادر آموزش دیده ی پایدارنما شهر با دقت فراوان و تکنیک بالای خود، پاکیزگی و زیبایی را به نمای ساختمان شما باز میگرداند.