شستشوی نما با واتر جت آب سرد

در بیشتر موارد نمای ساختمانها به مروز زمان دچار جرم و چربی و کثیفی هایی بر اثر آلودگی هوا شده اند که با شستشوی نما به روش سنتی یا ابر و طی قابل تمیز شدن نیستند.

در این حالات بهترین انتخاب نماشویی با واترجت آب سرد است که به سهولت رسوبات و آلودگی های کهنه و چربی ها را از بین میبرد. همچنین در نماهای آجری یا نماهایی که دارای خلل و فرج زیادی هستند کاربرد مفیدی دارد.

پایدارنما شهر بدون نیاز به داربست این عملیات را با بهره گیری از بهترین دستگاهها انجام میدهد.

همچنین پس از پایان شستشو با پاشیدن مواد نانو برای جلوگیری از جذب آلاینده های محیطی، غبار و دوده ی شهری سعی بر جلب رضایت بیشتر شما مشتریان گرامی را داریم.