مزایای تکنیک راپل-دسترسی با طناب در ارتفاع

 

  • این صنعت مورد تأیید در کمیسیون قوانین ایمنی و بیمه میباشد.
  • راندمان و سرعت بالا
  • ایمنی و بیمه مورد تأیید
  • جلوگیری از آسیب دیدن نما و حفظ سلامت و زیبایی نما
  • صرفه جویی در هزینه و زملن نسبت به روشهای دیگر
  • دسترسی به نقاط غیرقابل دسترس
  • کمترین سد معبر در محیط
  • ترمیم و نوسازی انواع نما (چوب، سنگ، گرانیت، کامپوزیت، شیشه، بدون محدودیت)