پیچ و رول پلاک سنگ نما

پیچ و رول پلاک سنگ نما از تخصصی ترین کارها در امر کار در ارتفاع و عملیات بر روی ساختمان میباشد که به منظور جلوگیری از ریزش سنگها در نماست.

در این روش پیچ ها قطعا ضد آب بوده و روی آنها با بتونه های همرنگ پوشانیده میشود که بسته به نوع سنگ روش پوشش پیچ ها انتخاب میشود. پیچ و رول پلاک سنگ به منظور ایمن سازی و جلوگیری از احتمال ریزش سنگ استفاده میشود که باید بصورت حرفه ای و با ابزار تخصصی انجام شود. در غیر این صورت احتمال وقوع اشتباهاتی چون کم زدن پیچ، نزدن پیچ در قسمتهایی از سنگها که دارای حرکت هستند، استفاده از چکش به جای دریل درصد خطا را بالا میبرد.

انتخاب پیچ با جنس و طول مناسب نیز امر مهمی در این روش است که شرکت پایدارنما شهر از بهترین ابزار برای جلب رضایت مشتریان گرامی استفاده میکند.